††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††De NVA, BelgiŽ en de Europese Unie.

Het ę neen Ľ van de NVA op de nota van de formateur heeft de verdienste duidelijk te zijn.

In die zin bewijst het een grote dienst aan het land omdat het een gebrekkig akkoord ( omwille van de economische en financiŽle noodzakelijkheden) voorkomt. In deze overeenkomst, welk ook de inhoud moge zijn, zouden er zeer vlug interpretatieverschillen opdagen namelijk op institutioneel vlak. Laat ons dus de volledige coherentie van de houding van de NVA erkennen.

Inderdaad, de dag na de verkiezingen heeft NVA haar wens uitgedrukt akkoorden te sluiten op basis van twee onbespreekbare richtlijnen:

- Onmiddellijke substantiŽle vorderingen in zake de staatshervorming. Hun koonfederalistisch karakter zou een evolutie inluiden die leidt naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

- Vlaanderen als volwaardig lid van de Europese Unie.

Men zal zich inderdaad herinneren dat het decor van de ďoverwinningsredevoering" van Bart De Wever versierd was met vlaggen van Vlaanderen et van de Europese Unie.

Het is dus best begrijpbaar dat de nota van de formateur verworpen werd omdat haar onbetwistbaar ďfederalistischĒ karakter geen plaats laat tot confederalisme, onontbeerlijke eerste stap in de verschuiving tot onafhankelijkheid, die door een minderheid van de Vlamingen verdedigd wordt.

Ook de Heer De Rupo geeft blijk van coherentie door in zijn voorstellen het federaal karakter van BelgiŽ in te lassen, omdat slechts het federalisme niet tegenstrijdig is met de Europese verplichtingen die door BelgiŽ ondertekend werden.

De blijkbare ď EuropeseĒ verbintenis van de NVA dient ontmaskerd te worden als zijnde een - zeer handige - valstrik die bestemd is de Vlaamse opinie te verzekeren en te sussen, en naar voorgebracht wordt om de gevolgen van het geŽiste separatisme te verstoppen.

Het is inderdaad meer dan hoogtijd de NVA te ondervragen over haar opvatting van Europa en haar te vragen klare wijn te schenken. Op basis van de eisen van de NVA tot regionale autonomie voor BelgiŽ dient men tot het besluit te komen dat deze partij voorstander is van een ďEuropa van de NatiesĒ in Frankrijk verdedigd door de Front National en door andere populistische partijen in Finland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken, ItaliŽ, enz., waarvan men het stijgend succes bij de verkiezingen, spijtig genoeg, moet vaststellen.

Welnu, in het kader van de financiŽle crisis (waarin BelgiŽ het, tot hier toe, niet zo slecht doet) zal de confrontatie tussen enerzijds de voorstanders van een meer solidair Europa dat zich geleidelijk opent tot een grotere fiscale harmonisatie en tot de mogelijkheid van fiscale overdrachten en anderzijds diegenen die voorstanders zijn van het ďiedereen voor zichĒ de toekomst van Europa vaststellen.

Indien de eerste het halen heeft Europa al haar kansen om zich te herstellen en haar juiste plaats in te nemen tussen de grote economische machten naast de Verenigde Staten, China, Japan, India en BraziliŽ. In het tegenovergesteld geval zal de onverbiddelijke ondergang van de Oude Wereld verder verlopen.

In BelgiŽ is het precies dezelfde discussie tussen nationalisten en federalisten en Mijnheer De Wever zou incoherent zijn indien hij een aanpak zou verdedigen voor BelgiŽ en een andere voor de E-U.

Welnu,een gebrek aan Europese solidariteit zal de ineenstorting van de economische en monetaire unie veroorzaken en de ontbinding van de E-U die, welk ook de uitslag van de Belgische onderhandelingen mogen zijn, rampzalig zal zijn voor iedereen, zelfs voor diegenen die zoals Duitsland beter beschermd blijken te zijn tegen de turbulenties.

De Vlaamse kiezer moet zich er dus van bewust worden dat een stem gegeven aan koonfederalistische opvattingen, die naar separatisme leiden, als gevolg zal hebben, als men naar de tenoren van de NVA luistert, dat Vlaanderen aan haar grens een land zal hebben met financiŽle problemen dat uit de Eurozone zou kunnen uitgesloten worden voor zover zij nog zou bestaan. De gevolgen voor de economie in Vlaanderen zouden verwoestend zijn.

Het staat nu vast dat een duurzaam akkoord met de NVA onmogelijk te vinden is.

Het is dus aangewezen dat de andere partijen zich moeten inzetten om oplossingen te vinden die aan de verwachtingen van de meerderheid van de Belgen voldoen.

De mogelijkheid om een uitweg te vinden steunt op de beslissing door de CD&V om zich bij de zeven partijen te voegen die klaar staan om te onderhandelen op basis van het voorbereidend werk van de Heer Di Rupo.

Een Europees federalisme betekent de beste weg om uit de financiŽle crisis te geraken. Dit geldt ook voor BelgiŽ.

Brussel, 17 Julie 2001

 

Paul N. Goldschmidt

 

Director, Europese Commissie (ir.); Lid van de Thomas More Instituut

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Tel: +32 (02) 64753†††††††††††††††† +33 (04) 94732015††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Mob: +32 (0497) 549259

E-mail: paul.goldschmidt@skynet.be †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Web: www.paulngoldschmidt.eu